Nasza misja to:

Ochrona Polaków przed ślepotą

W ramach seminarium “Retina Week” jednym z wykładowców był Pan Profesor Maciej Krawczyński, wybitny specjalista genetyk i okulista jednocześnie. Przedstawiamy Państwu prezentację, którą wygłosił w czasie spotkania w Polskim Związku Niewidomych 25.09.2014 r.

Pobierz plik (prezentacja Power Point): Poradnictwo genetyczne

Aktualności, Informujemy, radzimy

Jak można zadbać o wzrok?
Czy można poprawić widzenie?
Czy i gdzie można się leczyć?

Na te i inne pytania odpowiedź będzie można uzyskać podczas seminarium pt. „Rozproszyć mrok”, organizowanego przez Polski Związek Niewidomych oraz Retina AMD Polska w ramach światowego Tygodnia Schorzeń Siatkówki i Plamki Żółtej – Retina Week.

Seminarium odbędzie się w Warszawie ul. Konwiktorskiej 9 w Sali Kolumnowej Polskiego Związku Niewidomych:

  • część 1 – „Zadbajmy o wzrok” – 23 września 2014 (wtorek) o godz. 11.00
  • część 2 – „Jak poprawić widzenie” – 25 września 2014 godz. (czwartek) o godz. 11.00

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona!

Chęć udziału w seminarium prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem: 22 831 33 83 lub pocztą elektroniczną: pzn@pzn.org.pl

Aktualności

wrz 05

Protest

Warszawa, dnia 5.09.2014

Ministerstwo Zdrowia
Warszawa
ul. Miodowa 15

Protest

W imieniu osób zagrożonych utratą widzenia stanowczo sprzeciwiamy się ograniczaniu dostępu do leczenia zaćmy jakie zakłada projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12.08.2014 zmieniającego rozporządzenie z dn. 22.11.2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych.
Według tego projektu do leczenia zaćmy ze środków NFZ kwalifikować się będą jedynie pacjenci, których ostrość wzroku będzie nie większa niż 0,4, co jest bardzo dużym osłabieniem widzenia. Zaćma bowiem uszkadza nie tylko ostrość widzenia ale także pole widzenia.

Naszym zdaniem jest to zapis nie do przyjęcia gdyż bardzo ogranicza dostęp do leczenia zaćmy ze środków publicznych.
Czekanie z usunięciem zaćmy do czasu gdy ostrość spadnie do 0,4 w praktyce oznacza, że pacjenci będą zmuszeni do wieloletniego życia z pogarszającym się widzeniem, uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie: czytanie, prowadzenie samochodu itd. W takim stanie ludzie ci przestają być sprawni i samodzielni. Narażeni są także na uleganie wypadkom a nawet mogą zagrażać innym.

Oczywistym jest, że pacjenci decydują się na operacyjne usunięcie zaćmy dopiero wtedy gdy czują, że gorzej funkcjonują. Wtedy właśnie powinni jak najszybciej usunąć zaćmę przeszkadzającą dobremu widzeniu aby nie musieli rezygnować z dotychczasowego aktywnego życia.

Jakie są zatem intencje wprowadzenia takiego kryterium?

Czy chodzi o pozorne zmniejszenie kolejek oczekujących na operacje zaćmy?

Czy ograniczając dostęp do leczenia zaćmy ze środków NFZ wymusza się leczenie tego schorzenia z prywatnych środków pacjentów?

Nie zgadzamy się na dzielenie Polaków na tych, których stać jest na prywatne leczenie i na tych, których na to nie stać i muszą ślepnąć.

Małgorzata Pacholec
Sekretarz Generalny ZG PZN

Anna Woźniak-Szymańska
Prezes ZG PZN

UWAGA: Jeśli zgadzasz się z naszym stanowiskiem, to prześlij ten protest pod adres: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/516/projekt/237201 lub pisemnie pod adres Ministerstwa Zdrowia do 13 września br.

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z nagranym materiałem informacyjnym na temat schorzenia AMD i opisem stosowanej terapii.
Przeczytaj całość tego artykułu »

Aktualności, Materiały audio

Jeśli masz dużo wolnego czasu, czujesz, że nie jesteś nikomu potrzebny, a chciałbyś pomagać innym, to przyjdź do nas. Z myślą o takich jak Ty przygotowaliśmy projekt Azymut – razem aktywni, skierowany do osób powyżej 60 roku życia oraz niewidomych i słabowidzących w różnym wieku. Nauczymy Cię, jak pomagać niewidomym, jak dbać o zdrowie, jak poprawić kondycję fizyczną i psychiczną.

Polski Związek Niewidomych zaprasza na:

  • kursy (nowe technologie, taniec, nordic walking),
  • wykłady (przepisy prawne, nowości medyczne),
  • zajęcia (wizaż, warsztaty kulinarne),
  • wyjazdy (wycieczki, zwiedzanie muzeów, wyjścia do teatru i kina).

Zajęcia odbywają się w Warszawie. Rozpoczynamy w maju, a kończymy w grudniu 2014. Zapraszamy! Zapisy trwają do 23 maja br.

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00–216 Warszawa
tel.: 22 8313383, 22 6351910

Nigdy nie jest za późno, by nadać swojemu życiu nowy sens!

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.

Aktualności

W związku z interpretacją NFZ (zdaniem ekspertów niewłaściwą i godzącą w prawo jednostki do zdrowia) dotyczącą zakazu dopłat do świadczeń podstawowych, gwarantowanych w ramach ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa, wiele placówek medycznych udzielających świadczeń w zakresie okulistyki (szczególnie zaćmy), musiało wycofać się z wszczepiania lepszych i ponadstandardowych soczewek za dopłatą. Tym samym w sytuacji, gdy z uwagi na stan zdrowia zalecane byłyby ponadstandardowe soczewki, Pacjent albo musi zapłacić za cały zabieg albo zdecydować się na wersję podstawową soczewki, co w praktyce może oznaczać ograniczenie dostępu do nowocześniejszych technik operacyjnych leczących nie tylko zaćmę, ale równocześnie także inne schorzenia oka. Może to również skutkować obniżeniem jakości materiałów, które placówki medyczne będą używać w trakcie operacji zaćmy.

Zależy nam, by poznać Państwa opinię w tej sprawie, by następnie móc w Państwa imieniu podejmować wszelkie działania, które będą chroniły prawa Pacjentów do świadomego wyboru metody leczenia bez konieczności 100-procentowej odpłatności za ponadstandardowe leczenie.

Aktualności

Aktualności

To już ostatni moment, żeby przystąpić do Projektu realizowanego przez Polski Związek Niewidomych dla osób nie pracujących (między 16 a 65 rokiem życia) z uszkodzeniem wzroku spowodowanym schorzeniem genetycznym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

Do udziału w Projekcie zapraszamy także osoby z najbliższego otoczenia.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Jeśli chcesz:

  • skorzystać z porad specjalistów w dziedzinie chorób genetycznych, tyflopedagogiki, doradztwa zawodowego, prawa, psychologii,
  • dowiedzieć się, jak założyć własną działalność gospodarczą i efektywnie poszukiwać pracy,
  • podjąć naukę lub odbyć staż rehabilitacyjny u pracodawcy/ na stanowisku pracy,

zgłoś się do nas, rekrutacja trwa tylko do kwietnia 2014!

Zorganizowaliśmy już 17 spotkań, w których uczestniczyły 183 osoby. Odbyło się 1012 godzin indywidualnych i grupowych spotkań szkoleniowych z lekarzami, tyflopedagogami, doradcami zawodowymi, psychologami i prawnikami, 61 godzin konsultacji w zakresie chorób genetycznych, 10 osób odbywa staże w różnych miejscach pracy, 35 osób odbyło szkolenia komputerowe, 10 osób jest na kurach zawodowych, np. z zakresu księgowości, masażu, kontroli żywności, języka biznesowego francuskiego i angielskiego.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, wiek, nazwę schorzenia, adres i telefon prosimy przesyłać pod adres: afabisiak@pzn.org.pl

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.pzn.org.pl/onzug lub pod numerem telefonu 22 635 52 84.

Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych

Aktualności

Prezentacja w języku polskim

Pobierz prezentację PowerPoint

Presentation in English

Download presentation (PowePoint file)

Informacje dla mediów

EYLEA – nowy lek do stosowania w leczeniu wysiękowego AMD umożliwia poprawę i utrzymanie ostrości widzenia

Eylea jest nowym lekiem okulistycznym przeznaczonym do stosowania w wysiękowym AMD. Jest to pełni ludzkie rekombinowane białko fuzyjne przeznaczone do podawania doszklistkowego. Został wprowadzony do leczenia po zakończeniu jak dotąd największego w skali światowej programu badań klinicznych III fazy.
Jest to jedyny lek antyangiogenny zarejestrowany do stosowania raz na dwa miesiące bez konieczności odbywania przez pacjenta wizyt kontrolnych pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami.

Eylea uzyskała porównywalne wyniki, jeżeli chodzi o nieobecność płynu w siatkówce przy mniejszej liczbie iniekcji niż w przypadku ranibizumabu podawanego raz w miesiącu.

Lek Eylea podawany raz w miesiącu okazał się być co najmniej tak samo skuteczny co ranibizumab podawany raz w miesiącu.

Więcej… patrz zakładka „Doniesienia naukowe”

Informujemy, radzimy

Starsze artykuły »